POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE K OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU SPOLEČNOSTI DAIMLER BUSES ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Obchodní společnost Daimler Buses Česká republika s.r.o. („Společnost“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném a účinném znění („Zákon“) uveřejňuje následující informace související s oznamovacím systémem Společnosti dle Zákona.

A) Identifikační údaje povinného subjektu dle Zákona (provozovatele oznamovacího systému)

Obchodní společnost Daimler Buses Česká republika s.r.o., sídlem Praha 6 - Ruzyně, Na Hůrce 211/10, PSČ 16100, IČO 25657704

B) Kontaktní údaje příslušných osob určených pro účely přijetí a vyřízení oznámení („Příslušná osoba“)

C) Možnosti podání oznámení protiprávního jednání v rámci oznamovacího systému Společnosti

 • Prostřednictvím speciální webové aplikace (písemné podání v elektronické podobě a také příjem podání prostřednictvím hlasové zprávy)
 • Prostřednictvím e-mailu speakup@daimlertruck.com (písemné podání v elektronické podobě)
 • Prostřednictvím doručení dopisu na následující doručovací adresu (písemné podání v listinné podobě):

  • Daimler Truck AG
   TL/GCB
   001/DTF04
   Postfach 10 01 54
   70745 Leinfelden-Echterdingen
    
 • Osobně (ústně) Příslušné osobě, a to po předchozí písemné nebo telefonické žádosti adresované Příslušné osobě

D) Určení okruhu osob oprávněných podat oznámení v oznamovacím systému Společnosti

Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Společnosti osobám, které nevykonávají pro Společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

E) Podání oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR

Dle Zákona je možné podat oznámení o protiprávním jednání také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky následujícími způsoby: