Právní upozornění

Autorská práva
Autorská práva Daimler Buses Česká republika s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubory, soubory animací, video soubory a jejich uspořádání podléhají autorským právům a další ochraně duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo distribuci, ani mohou být tyto objekty upraveny nebo znovu zveřejněny na jiných webových stránkách, v aplikacích nebo v jiném digitálním obsahu (dále jen „digitální nabídky“). Některé digitální nabídky Daimler Buses Česká republika s.r.o. také obsahují materiál, na který se vztahují autorská práva jejich poskytovatelů.

Varianty produktu
Některé informace o produktech, ilustrace a obrázky obsažené v této digitální nabídce mohou být připraveny pro obecné použití v digitálních nabídkách Daimler Buses Česká republika s.r.o.udržovaných v různých zemích po celém světě. V důsledku toho některé informace a / nebo příslušenství, které nejsou v některých zemí, nebo které mohou být v zájmu uspokojení poptávky na místním trhu nebo regulačních kontrol v těchto zemích dostupné pouze v různých specifikacích nebo konfiguracích.
Pokud vás zajímá jakýkoli model vozidla, barva, volitelná výbava nebo příslušenství zobrazené na internetových stránkách a nejste si jisti jejich dostupností nebo specifikací ve vaší lokalitě, obraťte se na společnost Daimler Buses Česká republika s.r.o. a / nebo místního autorizovaného prodejce pro příslušný produkt, kde získáte informace o aktuální podrobnosti ve vaší lokalitě.

Ceny
Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Ochranné známky
Pokud není uvedeno jinak, všechny značky zobrazené v digitálních nabídkách Daimler Buses Česká republika s.r.o. jsou duševním vlastnictvím společnosti Daimler Truck AG, to platí zejména pro její typové štítky a firemní loga a emblémy.

Žádné licence
Napadlo nás, že vytvoříme inovativní a informativní digitální nabídku. Doufáme, že tímto kreativním úsilím budete stejně nadšení jako my. Poprosíme o respektování toho, že Daimler Truck a Daimler Buses Česká republika s.r.o. musí chránit své duševní vlastnictví, včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. Tímto prohlášením si Vás dovolíme upozornit, že touto digitální nabídkou, ani žádným materiálem v ní obsaženým není žádné osobě udělována licence k duševnímu vlastnictví patřící společnosti Daimler Truck nebo Daimler Buses Česká republika s.r.o..

Žádné záruky ani prohlášení
Informace v této digitální nabídce poskytuje společnost Daimler Buses Česká republika s.r.o. “tak, jak je“, a v rozsahu povoleném zákonem jsou poskytovány bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo narušení práv. I když jsou poskytnuté informace považovány za přesné, mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Naše digitální nabídky obsahují odkazy na externí stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Daimler Buses Česká republika s.r.o.. Proto nejsme zodpovědní za obsah jakýchkoli odkazovaných stránek. Daimler Buses Česká republika s.r.o. vám tyto odkazy poskytuje pouze pro uživatelské pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že Daimler Buses Česká republika s.r.o. souhlasí s odkazovaným webem (jeho obsahem).

Informace o řešení sporů online
Evropská komise zřídila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv.„ Platforma ODR “). Platforma ODR je vstupním bodem pro mimosoudní řešení týkající se smluvních závazků ze smluv o prodeji online. platformu ODR kliknutím na odkaz:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informace podle § 36 zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG)
Nebudeme se účastnit řízení urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem podle německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) a nejsme povinni tak činit.

Pořadí priority
Podmínky použití digitální nabídky mají přednost před těmito právními upozorněními.

a Mercedes-Benz jsou ochranné známky společnosti Mercedes-Benz Group AG.